Faktúry
Dátum zverejneniaDátum doručeniaDodávateľPopis fakturačného plneniaInfo
4.9.2013Bspol. Stanislav Buzalka Banská Štiavn...Montáž okien do KD
4.9.2013Ing. Monika Maňkovská Banská Štiavni...Vyhotovenie štúdie
4.9.2013Technické služby Banská Štiavnicaodvoz ZKO
22.8.2013COMBIN Banská Štiavnica, s. r. o.Kozelník výstavba verejných priestran...
22.8.2013Orange Bratislavafaktúra za služby mobilného operátor...
22.8.2013Slovak Telekom BratislavaFaktúra za služby pevnej siete
22.7.2013Slovgram Bratislavafaktúra za verejný prenos prostredníc...
22.7.2013Terra Grata, n. o.Ročný udržiavací poplatok za webovú...
22.7.2013Juraj Ballek Banská BystricaOprava PC
22.7.2013Magic Computers, s.r.o. Banská Štiavni...Tlačiareň EPSON
22.7.2013Slovak Telekom BratislavaSlužby pevnej siete
22.7.2013Orange Slovensko BratislavaPoplatok za mobil
22.7.2013Technické služby mest.podnik Banská ...Odvoz komunálneho odpadu
22.7.2013Ing. Zsolt Marczibal -ConnectFaktúra za úradné tlačivá
22.7.2013Remek, s.r.o.Faktúra za služby Sofwéru
22.7.2013CBS Vydavateľstvo s.r.o. KynceľováZáloha za letecké fotografovanie
22.7.2013Remek, s.r.o.Služby a používanie Softwéru
22.7.2013Ing. Zsolt Marczibal - CONNECTFaktúra za úradné tlačivá
22.7.2013Datatrade s,.r.o.Faktúra za služby obce. info
22.7.2013Regionálne vzdelávacie centrum Senica ...Publikácia Účtovné súvzťažnosti v...