Faktúry
Dátum zverejneniaDátum doručeniaDodávateľPopis fakturačného plneniaInfo
22.10.2015Padych František - Penzión Čierna pan...ubytovanie
22.10.2015Technické služby mest. podnikodvoz ZKO
22.10.2015Orange Slovensko a. s.telefón - mobil
22.10.2015Websupport s. r. o.faktúra za doménu kozelnik.sk
22.10.2015Centrálny depozitár cenných papierov ...vedenie účtu majiteľa CP
22.10.2015Stredoslovenská energetika a. s.dodávka elektriny
22.10.2015Stredoslovenská energetika a. s.dodávka elektriny - obecný úrad
22.10.2015Stredoslovenská energetika a. s.dodávka elektriny - verejné osvetlenie
22.10.2015Stredoslovenská energetika a. s.dodávka elektriny - požiarna zbrojnica
22.10.2015Stredoslovenská energetika a. s.dodávka elektriny - zvonica
22.10.2015Stredoslovenská energetika a. s.dodávka elektriny - kultúrna sála
22.10.2015Stredoslovenská energetika a. s.dodávka elektriny - dom smútku
21.10.2015Technické služby mest. podnikodvoz komunálneho odpadu
21.10.2015Technické služby mest. podnikodvoz komunálneho odpadu
21.10.2015Slovak Telekom a. s.telefón - pevná linka
21.10.2015PO-MA spol. s r. o.oprava a nastavenie káblového rozvodu
21.10.2015Orange Slovensko a. s.telefón - mobil
21.10.2015PO-MA spol. s r. o.oprava káblového rozvodu
21.10.2015Stanislav Lukáč - ELISelektroinštalácia v klube
21.10.2015Geodetické služby s. r. o.geodetické služby - geometrický plán...