Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
Viac informácii o voľbách nájdete na https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

DátumNázovSúbor
31.10.2022Uverejnenie výsledkov volieb35afb_Výsledky samosprávnych volieb 2022 (1).docx
26. 09.202Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starostab6bf2_Zoznam zaregistrovaných kandidátov -starostka.docx
26. 09.202Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci5b197_Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci.docx
5. 8. 2022Určenie volebnej miestnostifc4ed_určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti.odt
5. 8. 2022Zverejnenie e-mailovej adresy57668_zverejnenie adresy.odt
20.7.2022Zverejnenie počtu obyvateľovd2c9e_zverejnenie počtu obyvateľov.odt
20.7.2022Zákon o výkone volebného práva681a9_Zákon o výkone volebného práva.pdf
20.7.2022Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb34e56_Rozhodnutie-predsedu-NR-SR-o-vyhlaseni-volieb.pdf
20.7.2022Oznámenie - počet poslancov22dcd_Oznámenie - počet poslancov.odt
20.7.2022Menovanie zapisovateľa53279_menovanie zapisovateľa.odt
20.7.2022Informácia o spôsobe hlasovania27650_Informácia o spôsobe hlasovania.docx
20.7.2022Informácia o čase konania volieb6f0a2_Informácia o čase konania volieb.docx