Úradná tabuľa
VyvesenéZvesenéNázov a popisDokument
8.11.2022Výkup a výmena papiera53375_oznam_Kozelník (2).pdf
8.11.2022Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva080d7_Pozvánka.pdf
12.04.2022Zaburinenie pozemkov - upozornenie82bbd_img20220412_10471123.pdf
12.04.2022Polícia varuje pred podvodníkmi474da_img20220412_10433442.pdf
24.2.2022Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním536e0_priloha-c-2_platna-od-1.1.2021(00007).rtf
24.2.2022Čestné vyhlásenief9aa5_estné vyhlásenie 2021.odt
15.12.2021Rozpis vývozu komunálneho odpadu v roku 2022451ad_Rozpis vývozu zmesového.docx
28.9.2021Oprava obecnej studne - poďakovanie BBSKf448c_img20210928_10354264.pdf
9. 8. 2021Verejná vyhláška - prerokovanie zaradenia lokality SKUEV4044 Lúky Štiavnických vrchov do národného zoznamu území európskeho významua0b67_scan_vyhláška_SKUEV4044 (1).pdf
10.9.2020Poďakovaniepodakovanie (2).pdf
26.8.2020Modernizácia domu smútku v obci Kozelník; zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanípriloha5-vykazvymer-kozelnik.xlsx
26.8.2020Modernizácia domu smútku v obci Kozelník; zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanípriloha3-navrhzmluvy.docx
26.8.2020Modernizácia domu smútku v obci Kozelník; zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanípriloha2-vyhlasenieuchadzaca.odt
26.8.2020Modernizácia domu smútku v obci Kozelník; zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanípriloha1-cenovaponuka.odt
26.8.2020Modernizácia domu smútku v obci Kozelník; zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanívyzvanapredlozenieponukydskozelnik5priloh.pdf
22.7.2020Rozhodnutie - stavebné povolenierozhodnutie.pdf
2.6.2020Oznámenieoznamenie (1).pdf
2.3.2020Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 29.02.2020 v obci Kozelníkvysledkyvoliebvobcikozelniknrsr2020.pdf
27.2.2020Čestné vyhlásenie obcecestne-prehlasenie-2019_0.pdf
27.2.2020Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastípublicitawww.kozelnik.pdf
12.2.2020Oznam o vtáčej chrípke Vážení občania, nasledovná internetová stránka obsahuje informácie pre širokú verejnosť o vtáčej chrípke. https://www.svps.sk/zvierata/choroby_chripka.asp Ide o potrebné údaje nielen pre chovateľov vtákov, ale i ostatných občanov pohybujúcich sa v prírode.
10.1.2020ROZPIS VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU V ROKU 2020rozpisko2020.pdf
12.9.2019Poďakovaniepodakovanie (1).pdf
30.1.2019Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotreburegistraciachovu1ksos-prilohac1.pdf
30.1.2019Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebupredaj1ksos-prilohac2.pdf
30.1.2019Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebuinfonaweb-1osipana.pdf
21.11.2018Informácie pre chovateľov ošípanýchupozornenieprenajomcovpozemkov.pdf
21.11.2018Informácie pre chovateľov ošípanýchinformaciaprechovatelovosipanych.pdf
16.11.2018Poďakovanie - ozvučenie kultúrneho domupodakovanie.pdf
13.6.2018Oznámenie o začatí stavby 9392 - Kozelník - Banská Belá - rek. VNV č.335, 331 Zhotoviteľom stavby bude Stredoslovenská distribučná, a.s.oznamenieozacatistavby.pdf
16.3.2018Oznam o dlhodobo uvoľnenej pracovnej pozícii na obsadenie jedného pracovného miesta odborného pracovníka Komunitného centra Mesta Banská Štiavnicaprilohac.4asuhlasosobneudaje.doc
16.3.2018Oznam o dlhodobo uvoľnenej pracovnej pozícii na obsadenie jedného pracovného miesta odborného pracovníka Komunitného centra Mesta Banská Štiavnicaoznamouvolnenejpoziciibs.pdf
12.10.2017Príkaz starostu obce číslo: 1/2017 na vyhlásenie mimoriadnej situácieprikazstarostunavyhlaseniems12017.pdf
22.6.2017Majte dušu na správnom miestekacernabicykli2017ta3obce3.pdf
31.5.2017Zmena úradných hodínzmenauradnychhodin.pdf
16.2.2017Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti právoplatného stavebného povolenia a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovaniaoznamenie.pdf
30.6.2016Lekárska služba prvej pomocilspp.pdf
15.3.2016Rozhodnutie "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja"rozhodnutiephsr.pdf
20.1.2016VZN č.6/2016 o vylepovaní volebných plagátov
20.1.2016Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetleniakonkurencieschopnost_0.pdf
15.10.2015Správa nezávislej audítorkyspravanezavislejauditorky.pdf
Vytvorené: 08.11.2022Posledná aktualizácia: 17.01.2023