Referendum 2023
DátumNázovSúbor
14.11.2022Menovanie zapisovateľa6a99f_menovanie zapisovateľa (2).pdf
14.11.2022E-mailová adresa pre voľbu poštoufb1e7_zverejnenie adresy.pdf
8.11.2022Určenie volebného okrsku a volebnej miestnostia1891_určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti.odt
8.11.2022Informácia pre voliča7b325_Informácia pre voliča.pdf