Zber komunálneho odpadu

Rozpis vývozu zmesového komunálneho odpadu pre rok 2021 sa uskutoční raz za štyri týždne a to nasledovne: 

 

19. 01. 2021

 

16. 02. 2021

 

16. 03. 2021

 

13. 04. 2021

 

11. 05. 2021

 

08. 06. 2021

 

06. 07. 2021

 

03. 08. 2021

 

31. 08. 2021

 

28. 09. 2021

 

26. 10. 2021

 

23. 11. 2021

 

21. 12. 2021