Stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad pre obce Banská Belá, Kozelník, Močiar a Podhorie zabezpečuje činnosti obce na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, životného prostredia a vodného hospodárstva.

Úradné hodiny:                     

Streda:                        7.30 hod. – 11.30 hod.                       12.00 hod. – 17.00 hod.

Štvrtok:                       7.30 hod. – 11.30 hod.                       12.00 hod. – 14.00 hod.

Adresa:           Spoločný stavebný úrad

                        Banská Belá č. 83

                        966 15  Banská Belá

 Pracovník: Ing. Vladimír Kráľovič

Kontakt:

mobil:0903 486 832

e- mail:stavebnyurad@banskabela.sk