Poslanci OZ

Starostka obce: Eva Petáková

Obecné zastupiteľstvo:
Petra Bajnoková
Mária Kubíková - zástupkyňa starostky
Eva Oravcová
Anna Pichnarčíková
Valéria Sitášová

Kontrolór obce:
RNDr. Pavol Bačík