Dôležité kontakty

Rýchla zdravotná služba

155, 112

Hasičský a záchranný zbor MV SR,

Pletiarska 1619/13 96901 Banská Štiavnica

150, 112

045/692 05 20

045/691 22 22

Obvodné oddelenie PZ ,

Ul. mládežnícka č. 25,

969 00 Banská Štiavnica

 158, 112,

045/692 11 58,

0961 643 901

Stredoslovenská energetika a. s.

Poruchová linka: 0800 159 000
Zákaz. centrum domácnosti:

0850 111 468, 0906 252 525
Zákaz. centrum podnikatelia:

0850 123 555,
0906 252 521

VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Call centrum: 0850 111 234, cc@stvps.sk

Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., závod Žiar n/Hronom

stredisko Banská Štiavnica

Dispečing:045/691 28 06, 045/678 31 41
Mobil: 0918/543648

Pohotovostné lekárenské služby

Pohotovostné lekárenské služby sú vykonávané striedavo v týždenných intervaloch v lekárňach v Banskej Štiavnici podľa rozpisu služieb >>>.

 Poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci - zubná pohotovosť

Pohotovosť stomatologická/zubná (LSPP) Lieskovská cesta 2298/4, 960 01 Zvolen,

tel.č.: 045/ 533 13 00, 045/532 12 88

  • pracovné dni – 15.00-18.00 hod.
  • sobota/nedeľa/sviatky – 08.00 – 13.00 hod.

Výdajne zdravotníckych pomôcok:

Výdajňa zdravot. pomôcok Marta, Bratská 17, (nemocnica), tel.č.: 045/694 22 05

  • Po – Pi: 7:30 – 15:00 hod. okrem sviatkov

Výdajňa zdravot. pomôcok Ul. Kolpašská 1 (pri Lidli),

Mobil: 0911 844 001, 0910 942 108

  • Po – Pi: 9:00 – 17:00 hod., So: 8:00 – 12:00 hod