Koronavírus
DátumNadpisPopisSúbor
13.3.2020Dôležitý oznam

Vážení občania,obec Kozelník v nadväznosti na nariadenie prijaté Ústredným krízovým štábom SR informuje občanov, že od 16. 3. 2020 bude obecný úrad otvorený v obmedzenom režime. Žiadam občanov, aby obmedzili návštevu obecného úradu, v prípade potreby treba využívať mailovú a telefonickú komunikáciu. Žiadam občanov, aby vo vlastnom záujme minimalizovali návštevy akýchkoľvek úradov, nákupných centier, lekárov a ďalších inštitúcií. Doporučujem sledovať prostredníctvom médií odporúčania príslušných orgánov, najmä Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu.

dolezityoznam (2).pdf
11.3.2020StVPS, a. s. - oznamstvpsa.s.oznam.pdf
11.3.2020Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica - opatreniauradpracesocialnychveciarodinybanskastiavnica-opatrenia.pdf
11.3.2020Usmernenie hlavného hygienika SRusmerneniehlavnehohygienikasrkarantena0903.2020.pdf