Fotogaléria
Oprava miestnej komunikácie
eb6e3c3ffb7d13713f438d3a9826e276/1a9badb8a45b224feba3b2ffbc69c07d.jpg
Oprava obecnej studne
f6b15f6d8c0b589bf29e03e3aaa98e73/450b97b079f2df27343281e61bb3a61d.jpg
Deň matiek 2017
d492a9d68a50346167e7015ff7a28270/590f290841aade34a09f15899db1e1bb.jpg
Mesiac úcty k starším - Jubilanti 2019
e33f81e8bacb3aaff80a53299e5393fe/04d7134b7067a6533010d85f1ce62b7e.jpeg
Uvítanie detí do života 2019
23ef5a96b341d8c52d72a65b1f0a844d/e68d212bedf5159e184325af4144484f.jpeg
MDD 2015 - Králiky z klobúka
61390ee90e974686ebb9fccf70342b36/3fb52a4714a8126fa60612cbffb0b306.jpg
Úprava verejného priestranstva 2015
aa54641bd3667f70ce8fc81d6ad6c93d/0e598fe2f86db5f2ec85536d54872b79.jpg
Čistenie potoka 2015
2000c4e7a951c85434ccc547ff381fa4/6ef330ad2cd5312ecc02ab45b443cdd8.jpg
Deň matiek 2015
c77ad885d745a78468397ec3894b8bb5/6dad1e4991e1f5e5b4b10cb4cece4c91.jpg
1. máj 2015
8e41522a60e7b3882e6357de3dbca972/820ddd0b595092689fdb5e6e7b9e07bf.jpg
Fašiangy 2015
bb682e1829c05add609e47fc91d7afb6/cc804df4dd25f321ea4637d8df2fae97.jpg
Vianočné trhy 2014
e4c8b2fba2f8360ff24569e1eb5f4b59/3ac631fcf16c550516ad26e488317ff6.jpg
Mikuláš 2014
185d01dcd123efcecdf88d553200d6c2/d70dfd627d3b98914bbe47b292693455.jpg
Voľby 2014
30c73943046c744936577163ebe16a6f/9b8e47de2a53e99cf410aac4b5790c3f.jpg
Október - Mesiac úcty k starším 2014
797c07c44ba771ad9efc989ec8275842/e03448f37aeeeae6b162d30d3d2f339a.jpg
Uvítanie detí do života 2014
11efa3247bfc1e9da8de386463f14a0c/07c577db5c0a039cb4b99e13d7038f5f.jpg
Oslavy obce - prvá písomná zmienka
103f3c18519f82d2798a412b8fbe21ee/e8227fff21851394167f74d0f862414e.jpg
Výstavba verejných priestranstiev 2014
d1c4128fcef96576567978fe0cbad89d/b82309568e88b9a82ac41ce71bfb32bf.jpg
Hasiči - odstránenie nelegálnej skládky 2014
08bf331895f23ae8cdb58eb67f48546b/77d14bbacfb9a401be8c2a6ff039afa7.jpg
Vystúpenie MAGIC SHOW MARION 2014
de6c391f13becf4ed36b12ee2b94ea56/3aa75df6cea34991ca602576b589a1a7.jpg
Pred požiarnou zbrojnicou
9d8a9ba009420bfa66a91b1135919118/0cec0ec21e4ee71b8df735e7bbb00b15.jpg
Október - Mesiac úcty k starším 2013
0534feb20b5d48dbf060c7fb39df1f8b/dd215aeffb68d19ca04db21b136f03d4.jpg
MDD 2013
9630f3c0b974735feb2ecee2000e52ce/b5270ecb1078919d5fc270cbe96bec77.jpg
Hasiči - ustanovujúca schôdza 2013
92e9d46da5ac5c56b8d0605d3f27b4b9/1bcdcc2ceb4cabd5c01198cbfc04902d.jpg
Projekt - detské ihrisko 2013
3af8f4ae02127d10c33fb9cd2bde414f/df9a0910d6c8f34671dc24c91e7e01d0.jpg
Staré fotky z obce
65b44394cefbe546173266e882a52289/bbd87a6204fbadf6963657f543f45bcd.jpg
Letecké snímky
0964b65789ec1f9441955c2279e8457e/9a2adcbdb14eec898ee580c391545b5f.jpg
Mikuláš 2013
4939a06132e10a24e587fed6ffeafb6e/b3807945e4983ecf3ca124f46eb1abb8.jpg
Športový deň 2015
7fe4eebf40ab61159241d010271cdbb4/30b86c4d031e63f6b9488ddad1ad3ddc.jpg
Rekonštrukcia kultúrneho domu 2013
2bb43b5327cc585fc877a4f04ae102c4/91f237f6e6c4c387bdd0f4dbf0d6f4bb.jpg
Rekonštrukcia klubu
6081f077456c95a603271a29b22e3191/f5c3872e4544e7567c7b0e2533c0c5fd.jpg
Deň matiek 2013
9d38f310f32c12b77b2d062520bf3471/3c25415ef9a0839bc0a3c0a7748897a0.jpg